1. Nếu video ko chạy hay lỗi thì xin liên hệ với Admin để chúng tôi update lại.
2. 480 vs 1080 có thể bị lệch tiếng(nếu mạng lag hoặc đen), nếu lệch thì ấn lại vào chất lượng đó hoặc ấn chất lượng 360/720 để không bị lệch.
Phim liên quan